Vantin asiakkaat entistä tyytyväisempiä

Vantissa mitattiin lokakuun ja marraskuun taitteessa asiakkaiden tyytyväisyyttä Vantin palveluihin.
27.10.–7.11.2016 järjestetyn Webpropol-kyselyn kohderyhminä olivat Vantaan kaupunkikonsernin toimialojen ja tytäryhtiöiden henkilöstö. Kyselyyn vastasi kaikkiaan ennätykselliset 624 henkilöä (2012: 230, 2013: 442, 2014: 216, 2015: 442).

Tutkimuksen osa-alueita olivat Vantin tunteminen, palvelut, yhteydenpito toimipisteessä, asiakkuuden hoito sekä viestintä ja tiedottaminen. Sopimusneuvottelijat saivat lisäksi kysymyksiä sopimusneuvotteluista ja sopimuksen ylläpidosta sekä lisäpalvelujen hankkimisesta. Vantin toimintaa arvioitiin arvosteluasteikolla 1–5, joista 1 merkitsi erittäin tyytymätöntä ja 5 erittäin tyytyväistä.

Kokonaistyytyväisyys Vanttiin on kasvanut viime vuodesta merkittävästi keskiarvon ollessa 3,21 (2015: 2,83). Vantin tunnettuus on hieman laskenut (ka. 2,63, 2015: 2,73), samoin kun Vantin tuotteiden ja palvelujen tunnettuus (ka. 3,04, 2015: 3,24).

Asiakasyytyväisyys Vantin palveluihin on kasvanut viime vuodesta lähes jokaisella toimialalla. Tyytyväisyys Vantin henkilöstöruokailuun on kohtalaisella tasolla (ka. 3,71, 2015: 3,64) ja asiakasruokailuun tyydyttävällä tasolla (ka. 3,44, 2015: 3,4). Tyytyväisyys Vantin puhtauspalveluihin on noussut kohtalaiselle tasolle (ka. 3,53, 2015: 3,38) ja tyytyväisyys Vantin kiinteistöpalveluihin on viime vuoden tapaan hyvällä tasolla (ka. 3,82, 2015: 3,78). Myös tyytyväisyys Vantin aula- ja turvapalveluihin (ka. 4,4, 2015: 4,44) sekä posti- ja kuljetuspalveluihin (ka. 4,08) ovat hyvällä tasolla. Asiakastyytyväisyyttä Vantin posti- ja kuljetuspalveluihin tutkittiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa.

Lisätietoja: tiedottaja Joel Haapamäki, puh. 0400 619 362, joel.haapamaki@vantti.fi

Julkaistu: 9.12.2016 
(muokattu: )