Vantin viidennen toimintavuoden tilinpäätös vahvistettu

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n varsinainen yhtiökokous on vahvistanut tilinpäätöksen yhtiön viidenneltä tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016. Liikevaihtoa yhtiölle kertyi 45,4 miljoonaa euroa*. Voittoa tavoittelematon Vantti saavutti 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella strategiansa mukaisesti nollatuloksen. Yhtiö paransi taloudellista tehokkuuttaan 4,9 % vuonna 2016 ja ylitti omistajan eli Vantaan kaupungin asettaman tehostamistavoitteen. "Olen erittäin tyytyväinen, että Vantti saavutti aikaisempien vuosien tapaan myös viime vuonna tuottavuustavoitteensa", kommentoi Vantin toimitusjohtaja Liisa Sarjala. Vantin Vantaan kaupungille vuonna 2016 myöntämät alennukset olivat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa.

Vantti solmi Vantaan kaupungin toimialojen kanssa uudet ateria- ja puhtauspalvelujen sopimukset 1.1.2017 alkaen. Vantin liiketoiminta laajentui Vantaan kaupungin sisäisiin kuljetuspalveluihin, ohjelmoituun korjausrakentamiseen sekä hotelli Tikkurilan urheilutalon hotelli- ja kahvilaliiketoimintaan.

Viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana Vantti on tehostanut toimintaansa noin 60 miljoonaa euroa verrattuna yhtiön perustamisvaiheen suunnitelmaan. Vantin laskelmien mukaan palvelutuotanto on tehostunut kaikkiaan noin 24 %. Koko Vantin henkilöstö on ottanut käyttöön valtavan määrän uusia, yhdenmukaisia toimintatapoja kuluneina vuosina.

"Viime vuoden suurin ilonaiheemme oli se, että asiakkaidemme tyytyväisyys Vanttiin kasvoi merkittävästi", toimitusjohtaja Liisa Sarjala iloitsee. Vantti keskittyi viime vuonna asiakkuuden hoitoon ja sen kehittämiseen. "Hyvä asiakaspalvelu sekä uusien asiakashoitomallien käyttöönotto näkyy parempana asiakastyytyväisyytenä. Kiitos viiden toimintavuoden toiminnan tehostamisesta sekä viime vuoden asiakastyytyväisyyden merkittävästä parantumisesta kuuluu koko Vantin ammattitaitoiselle henkilöstölle”, Sarjala jatkaa.

Vantti käynnisti työhyvinvointiohjelman vuoden 2015 lopulla. Työhyvinvointiohjelman mukaisesti vuonna 2016 Vantti kehitti yhteistyötä työterveyshuollon kanssa esimerkiksi ottamalla käyttöön tuunatun työn sekä kouluttamalla esimiehiä toimimaan aktiivisen välittämisen mallin mukaan. 2016 sairauspoissaolot alenivat 24,5 päivään henkilöä kohden ja henkilöstön vaihtuvuus pieneni 10,5 %:iin.

Vantti jatkaa toimintakauttaan (2017–2020) tutulla visiolla ja strategialla. Vantin visiona on olla Suomen arvostetuin, kilpailukykyisin ja innovatiivisin kunnallinen ateria-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaja, joka on kilpailukykyinen myös yksityisten toimijoiden kanssa. Strategian mukaisesti toiminnan tavoitteena on taloudellinen tehokkuus ja samalla sopimuksen mukainen palvelun laatu. Vantti kehittää tuottavuutta ja yhdenmukaistaa toimintatapoja. Vantti tuottaa palvelut kilpailukykyisesti sekä ylläpitää ja kehittää koko henkilöstön osaamista ja sitoutumista.

Vantin hallitus päätti 4.5.2017 käynnistää muutosprojektin, jossa tarkastellaan koko Vantin toiminta- ja johtamiskulttuuria. Toimenpiteitä ovat johtamisjärjestelmän kehittäminen, työroolien kirkastaminen, osaamisen vahvistaminen sekä uuden toimintarakenteen luominen ja muutoksen johtamisesta huolehtiminen.

Yhtiökokous 20.4.2017 myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiön hallituksen muodostivat tilikaudella ja 6.3.2017 saakka Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen (puheenjohtaja), Timo Auvinen, Jan Edelmann, Jaana Huhta, Jukka Kunnas (varapuheenjohtaja), Riitta Ollila, Carita Orlando ja Urpo Vainio. 6.3.2017 alkaen hallituksen muodostavat Martti Lipponen (puheenjohtaja), Kirsi-Marja Lievonen (varapuheenjohtaja), Juha Myllymäki ja Susanna Taipale-Vuorinen.

*2012: 50,6 milj. EUR, 2013: 48,4 milj. EUR, 2014: 48,5 milj. EUR, 2015: 46,1 milj. EUR

Lisätietoja:

Liisa Sarjala, toimitusjohtaja, Vantti, puh. 050 304 5526 tai sähköpostiosoite liisa.sarjala(a)vantti.fi

Vantti on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka tuottaa ateria-, puhtaus-, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluja Vantaan kaupungille. Vantti on noin 950 henkilöä työllistävä palveluyritys, jonka liikevaihto vuonna 2016 oli noin 45 miljoonaa euroa. Vantti toimii inhouse-periaatteella itsenäisenä yhtiönä ja palvelee Vantaan kaupunkikonsernia. Lue lisää www.vantti.fi.

Julkaistu: 15.5.2017 
(muokattu: )