Vantissa luodaan uutta toimintakulttuuria

Organisaatiokonsultti Ulla Heilä on Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallituksen toimeksiannosta tehnyt selvityksen Vantin laajennetun johtoryhmän työskentelystä ja työskentelyolosuhteista nykytilanteessa sekä toimenpidesuositukset johtamisen kehittämiseksi

Vantin hallitus käsitteli asiaa 4.5. ja päätti käynnistää muutosprojektin, jossa tarkastellaan koko Vantin toiminta- ja johtamiskulttuuria. Kyseessä on pidempi oppimisprosessi, jonka ajalle rakennetaan erilaisia tuen muotoja. Se toteutetaan johtamista, johtamisen johtamista, esimiestyötä ja työyhteisön taitoja samaan aikaan kehittäen. Toimenpiteitä ovat johtamisjärjestelmän kehittäminen, työroolien kirkastaminen, osaamisen vahvistaminen sekä uuden toimintarakenteen luominen ja muutoksen johtamisesta huolehtiminen.

Johtamis- ja toimintakulttuurin muutos käynnistyy johdon ja esimiesten valmennustaitoja kehittäen sekä järjestäen työyhteisöjen työpajoja. Näissä teemana on muuttuvan toimintakulttuurin lisäksi itsensä johtaminen ja vastuullinen työ.

Lisätietoja Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallituksen puheenjohtaja Martti Lipponen, puh. 040 570 5594.

Vantti on Vantaan kaupungin omistama yhtiö, joka tuottaa ateria-, puhtaus-, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluja Vantaan kaupungille. Vantti on noin 930 henkilöä työllistävä palveluyritys, jonka liikevaihto vuonna 2015 oli noin 46 miljoonaa euroa. Vantti toimii inhouse-periaatteella itsenäisenä yhtiönä ja palvelee Vantaan kaupunkikonsernia.

Julkaistu: 12.5.2017 
(muokattu: )