Vantti aloittaa yt-neuvottelut henkilöstön osa-aikaistamiseksi ateria- ja puhtauspalveluissa

Vantti aloittaa yt-neuvottelut henkilöstön osa-aikaistamiseksi ateria- ja puhtauspalvelujen niissä toimipisteissä, joissa töitä ei ole tarjolla kokopäiväisesti.

"Vantti jatkaa voimassa olevien palvelusopimusten palvelukuvausten mukaisia työmäärämitoituksia, jotka lähes kaikissa tapauksissa lyhentävät työaikoja ja näin vähentävät ateria- ja puhtauspalvelun työvoiman tarvetta toimipisteissä", Vantin toimitusjohtaja Liisa Sarjala perustelee.

Merkittävimmät tuotannolliset syyt työaikojen alenemiseen ja näin työvoiman tarpeen vähenemiseen ovat vuosien aikana keventyneet palvelukuvaukset, koska palvelusopimuksen mukaisten työtehtävien määrä on vähentynyt tai harventunut. Lisäksi tuotannollisina syinä työaikojen lyhenemiseen ovat yhtiössä käyttöönotetut uudet ja yhtenäiset toimintatavat, joista merkittävin on ateriapalvelun tuotannonohjausjärjestelmä Aromin käyttöönotto kaikissa yhtiön keittiöissä.

"Alustavan arvion mukaan osa-aikaistamistarve on 20−30 henkilöä kalenterivuonna 2016. Vantti osa-aikaistaa työntekijät niissä toimipisteissä, joissa ei ole tarjota kokoaikaista työtä. On kuitenkin syytä muistaa, että Vantti rekrytoi säännöllisesti kokoaikaisia työntekijöitä sekä ateria- että puhtauspalvelun tehtäviin. Kaikki avoimet paikat ilmoitetaan Vantin intranetissä. Jokainen osa-aikaistettu Vantin työntekijä voi hakea kokoaikaisen työntekijän paikkaa, ja työsopimuslain mukaan hänet valitaan tehtävään ennen uusien työntekijöiden palkkaamista, mikäli hänen osaamisensa vastaa rekrytointikriteerejä", Liisa Sarjala kuvaa.

Alustavan suunnitelman mukaan työnantajan tavoitteena on päättää osa-aikaistamisista maaliskuun 2016 aikana.

Lisätietoja:
Liisa Sarjala, toimitusjohtaja, Vantti, puh. 050 304 5526 tai sähköpostiosoite liisa.sarjala(a)vantti.fi

Julkaistu: 12.1.2016 
(muokattu: )