Vantti suunnittelee henkilöstö- ja palkkahallinnon ulkoistamista

Vantti on selvittänyt alustavasti mahdollisuutta ulkoistaa operatiivisen henkilöstö- ja palkkahallinnonpalvelut liikkeen luovutuksella. Ulkoistamisjärjestely ja mahdollinen liikkeen luovutus koskisi enintään viittä henkilötyövuotta. "Tavoitteena on, että jatkossa järjestelmä-, palkka- ja henkilöstöhallinnon palvelut hankitaan ostopalveluina omana työnä tuottamisen sijaan", toimitusjohtaja Liisa Sarjala kertoo.

Suunnitellun ulkoistamisjärjestelyn keskeisimpänä perusteena ovat tuotannolliset syyt. Nykyiset henkilöstö- ja palkkajärjestelmät eivät takaa riittävän joustavia muutoksia järjestelmiin. Nykyiset järjestelmät eivät myöskään takaa riittävää raportointia yrityksen jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa. Vantti hakee henkilöstö- ja palkkahallinnon ulkoistamisella palvelun jatkuvaa toimitusvarmuutta.

Alustavan aikataulusuunnitelman mukaan ulkoistamisjärjestelyä koskeva tarjouspyynnön asiakirjat laaditaan maaliskuun 2016 loppuun mennessä. Kilpailutusprosessi pyritään toteuttamaan lokakuun loppuun mennessä. Mahdollinen liikkeenluovutus voi toteutua kilpailutusprosessin päättymisen jälkeen.

Lisätietoja:
Liisa Sarjala, toimitusjohtaja, Vantti, puh. 050 304 5526 tai sähköpostiosoite liisa.sarjala(a)vantti.fi

Julkaistu: 12.1.2016 
(muokattu: )