Vantti suunnittelee kouluisäntien tehtävien ja nimikkeiden muuttamista

Vantti aloittaa yt-neuvottelut kouluisännän nimikkeellä toimivien henkilöiden tehtävien ja nimikkeen muuttamisesta joko kiinteistönhoitajiksi tai vaihtoehtoisesti vahtimestareiksi tai vartijoiksi. Yt-neuvottelut koskevat 45 kouluisäntää ja 2 kiinteistönhoitajaa Vantin kiinteistöpalveluyksikössä.

Vantti ja Vantaan kaupungin sivistystoimen toimiala ovat keskustelleet suomenkielisen perusopetuksen, ruotsinkielisen perusopetuksen ja lukion Vantilta tilaamien aula- ja turvapalvelujen nykyisen toimintamallin uudistamisesta asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. "Vantti haluaa kehittää asiakkaalle tarjoamaansa palvelukokonaisuutta vastaamaan asiakkaan tarpeita. Sivistystoimen erityistoivomus on, että jatkossa Vantin vahtimestarit tai vartijat voisivat tehdä myös kameravalvontaa”, toimitusjohtaja Liisa Sarjala toteaa.

Työnantajan alustavan arvion mukaan kaikille muutosalueeseen kuuluville työntekijöille, joilla on toistaiseksi voimassaoleva työsuhde, pystyttäisiin tarjoamaan TSL:n 7 luvun 4 §:n mukaista toista työtä. Suunnitellun muutoksen kohteena olevien kouluisäntien ja kahden kiinteistöhoitajan nykyisten työsopimusten mukaiset sekä aula- ja turvallisuuspalveluja että kiinteistönhoitoa sisältäneet kouluisännän tehtävät vähenisivät suunnitelluissa uudelleenjärjestelyissä olennaisesti ja pysyvästi. Tämän johdosta Vantti tarjoaisi muutoksen kohteena oleville henkilöille uutta tehtävää uuden tehtävän mukaisin työsuhteen ehdoin.

Tarjottava uusi tehtävä olisi joko kiinteistönhoitajan tai vaihtoehtoisesti vahtimestarin tai vartijan tehtävä. Lopullinen nimike selviäisi sopimusneuvotteluissa sivistystoimen toimialan kanssa.

Kiinteistönhoitajan tehtävät sisältäisivät teknisiä kiinteistönhoitopalvelujen tehtäviä. Vahtimestarin tai vartijan tehtävä pitäisi sisällään aula- ja turvallisuuspalvelujen tekemistä sisältäen kameravalvonnan seuraamista. Tämä tarkoittaisi, että tehtävän edellyttämän osaamisen varmistamiseksi Vantti järjestäisi vartijakoulutuksen kaikille vahtimestarin tai vartijan tehtävän vastaanottaville henkilöille. Suunnitellussa toimintamallissa asiakkaan edustaja, kuten koulun rehtori, voisi nykyistä laajemmin ohjata aula- ja turvapalveluita kohteessa tekevän henkilön päivittäistä toimintaa ennalta sovittujen asiakkaan tilaamien tuntimäärien ja sovittujen tehtävien rajoissa.

Lisätietoja:

Liisa Sarjala, toimitusjohtaja, Vantti, puh. 050 304 5526 tai sähköpostiosoite liisa.sarjala(a)vantti.fi

Julkaistu: 30.11.2016 
(muokattu: )