Yhteistoimintaneuvottelut osa-aikaistamisesta saatu päätökseen

Vantin ja henkilöstön edustajat päättivät yhteistoimintaneuvottelut (yt-neuvottelut) ateria- ja puhtauspalvelun osa-aikaistamisesta 2.3.2016.

Vantin tammikuussa 2016 tekemän alustavan arvion mukaan osa-aikaistamistarve oli enintään 30 henkilöä kalenterivuonna 2016. Osa-aikaistamistoimenpiteet koskivat ateriapalveluyksikössä tehtävänimikkeitä keittiömestari, kokki, palveluohjaaja, palvelutyöntekijä, ruokapalvelutyöntekijä ja ruokapalveluvastaava. Puhtauspalveluyksikössä osa-aikaistaminen koski tehtävänimikkeitä laitoshuoltaja ja palvelutyöntekijä.


Vantti suunnitteli 30 työntekijän työsuhteen osa-aikaistamista.

  • Osa-aikaistettavat tehtävänimikkeet olivat 9 ruokapalveluvastaavaa, 1 kokki, 16 laitoshuoltajaa ja 4 palvelutyöntekijää.
  • Vantti pystyi heti tarjoamaan näistä neljälle (4) kokoaikaista työsuhdetta. Näistä yksi (1) on kokin, yksi (1) ruokapalveluvastaavan ja kaksi (2) laitoshuoltajan tehtävää.

Palveluesimiehet ovat olleet henkilökohtaisesti yhteydessä osa-aikaistettaviin työntekijöihin.

Vantti rekrytoi myös tulevaisuudessa kokoaikaisia työntekijöitä sekä ateria- että puhtauspalvelun tehtäviin. Vantti tarjoaa yt-neuvottelun seurauksena osa-aikaistetulle työntekijälle henkilökohtaisesti kokoaikaista työtehtävää aina, kun uusia työntekijän osaamista vastaavia kokopäiväisiä tehtäviä avautuu.

Vantti ilmoittaa kaikki avoimet paikat Vantin intranetissä. Työsopimuslain mukaan osa-aikaistettu työntekijä valitaan tehtävään aina ennen uusien työntekijöiden palkkaamista, mikäli hänen osaamisensa vastaa rekrytointikriteerejä.

Lisätietoja:
Liisa Sarjala, toimitusjohtaja, Vantti, puh. 050 304 5526 tai sähköpostiosoite liisa.sarjala(a)vantti.fi

Julkaistu: 1.4.2016 
(muokattu: )