Ylijääneen kouluruoan jakelu alkaa Vantaalla

Vantti toteuttaa ylijääneen valmiin kouluruoan jakelun kokeiluluontoisena pilottina elokuusta 2014 kahden kuukauden ajan.

Vantti on valmis aloittamaan ylijäämäruoan jakelun vantaalaisille yhdistyksille ja järjestöille kolmesta kohteesta määräaikaisena kokeiluna. Pilottikohteet ovat Vantaan ammattiopisto Varian kolme toimipistettä Ojahaantiellä, Talvikkitiellä ja Tennistiellä. Mikäli kokeilu koetaan onnistuneeksi, Vantti on valmis laajentamaan ylijäämäruoan jakelua muihinkin toimipisteisiinsä.

”Olen tyytyväinen, että meillä on mahdollisuus tehdä yhteistyötä kaupungin kuntalaispalveluiden kanssa. Odotan mielenkiinnolla elokuussa alkavaa kokeilua. Tavoitteemme on valmistaa ruokaa niin, että hävikkiä olisi mahdollisimman vähän. Tämän vuoksi saattaa olla, että ylijäämäruokaa ei ole annattavissa joka päivä”, kertoo Vantin ateria- ja puhtauspalvelujohtaja Pirjo Huvila-Nicklèn.

Ylijäänyt kouluruoka jaetaan vantaalaisille yhdistyksille ja järjestöille. Vantaan kaupungin kuntalaispalvelut vastaa kunkin toimipisteen ylijäämäruoan hakuun oikeutettujen yhdistysten ja järjestöjen valinnasta. ”Ruokaa jakavat yhdistykset tai toimijat valitaan Yhteinen pöytä –ruoka-apuprojektin verkostosta”, kertoo kuntalaispalveluiden johtaja Iiris Lehtonen.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n tarkoituksena on valmistaa Vantaan kaupungin valmistuskeittiöissä ainoastaan kunnan omaan palvelutuotantoon tarkoitettu, optimaalinen annosmäärä. Tästä huolimatta ruokaa jää päivittäin jonkin verran hyödyntämättä ja se päätyy biojätteeseen. ”Tilaajapalvelut on ollut koordinoimassa tätä projektia. Ylijääneen kouluruoan jakelu toteuttaa kaupungin arvoa kestävää kehitystä niin ekologisesta kuin taloudellisesta näkökulmasta”, sanoo talous- ja hallintojohtaja Vesa Urtti Vantaan kaupungin konserni- ja asukaspalveluista.

Evira on antanut ruoka-apuun luovutettavat elintarvikkeet -ohjeistuksen. Valittavilta yhdistyksiltä tai järjestöiltä tullaan edellyttämään tämän ohjeistuksen noudattamista. Tämä tarkoittaa sitä, että ylijäämäruoan jakeluun voidaan luovuttaa ainoastaan samana päivänä valmistettua, ei tarjolla ollutta ja valmistuksen jälkeen yli 60 asteisena pidettyä ruokaa. Huomioitavaa on, että ylijäämäruoan tulee säilyä yli 60 asteisena kuljetuksen ajan ja myös siihen saakka kunnes se tarjoillaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ruoka on nautittava yhdistyksen jakelupisteissä. Ruokaa ei siten voi jakaa esimerkiksi kotiin vietäväksi ja myöhemmin lämmitettäväksi.

Lisätietoja:

Pirjo Huvila-Nicklèn, ateria- ja puhtauspalvelujohtaja, Vantti, sähköposti: pirjo.huvila-nicklen@vantti.fi, puh. 0400 619137

Iiris Lehtonen, kuntalaispalveluiden johtaja, kuntalaispalvelujen tulosalue, Vantaan kaupunki, sähköposti: iiris.lehtonen@vantaa.fi, puh. 09 839 22767

Vesa Urtti, talous- ja hallintojohtaja, konserni- ja asukaspalvelut, Vantaan kaupunki, sähköposti: vesa.urtti@vantaa.fi, puh. 0400 447 383

Julkaistu: 30.5.2014 
(muokattu: )